xNirox (Rank 173: 95 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
13115Bianco HillsEp. 719.04
1258Noki Bay / Mare BayEp. 11:23.81
1257Ricco HarborEp. 717.93
1216Pinna ParkEp. 2 // Secret Only31.64
1015Noki Bay / Mare BayEp. 358.79
1305Ricco HarborEp. 225.52
994Bianco HillsEp. 52:59.16
1214Bianco HillsEp. 6 // Full Level1:46.37
1354Ricco HarborEp. 11:06.09
1394Bianco HillsEp. 21:50.82
1394Bianco HillsEp. 6 // Secret Only56.60
1363Noki Bay / Mare BayEp. 253.06
1393Pinna ParkEp. 6 // Secret Only51.44
1513Bianco HillsEp. 41:07.09
792Noki Bay / Mare BayEp. 521.95
1022Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Full Level1:43.73
1052Bianco HillsEp. 11:00.45
1082Noki Bay / Mare BayEp. 42:30.01
1282Sirena BeachEp. 355.07
1292Gelato Beach / Mamma BeachEp. 723.41
1442Ricco HarborEp. 4 // Secret Only47.62
1572Bianco HillsEp. 3 // Secret Only18.50
801Sirena BeachEp. 6 // US/PAL1:38.22
1051Pinna ParkEp. 11:33.26
1111Pinna ParkEp. 736.56
1441Bianco HillsEp. 3 // Full Level1:00.46