xNirox (Rank 169: 94 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
13114Bianco HillsEp. 719.04
1248Noki Bay / Mare BayEp. 11:23.81
1267Ricco HarborEp. 717.93
1226Pinna ParkEp. 2 // Secret Only31.64
1025Noki Bay / Mare BayEp. 358.79
1305Ricco HarborEp. 225.52
994Bianco HillsEp. 52:59.16
1194Bianco HillsEp. 6 // Full Level1:46.37
1344Ricco HarborEp. 11:06.09
1384Bianco HillsEp. 21:50.82
1384Bianco HillsEp. 6 // Secret Only56.60
1353Noki Bay / Mare BayEp. 253.06
1363Pinna ParkEp. 6 // Secret Only51.44
1483Bianco HillsEp. 41:07.09
782Noki Bay / Mare BayEp. 521.95
1012Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Full Level1:43.73
1042Noki Bay / Mare BayEp. 42:30.01
1062Bianco HillsEp. 11:00.45
1272Sirena BeachEp. 355.07
1282Gelato Beach / Mamma BeachEp. 723.41
1422Ricco HarborEp. 4 // Secret Only47.62
1562Bianco HillsEp. 3 // Secret Only18.50
821Sirena BeachEp. 6 // US/PAL1:38.22
1051Pinna ParkEp. 11:33.26
1121Pinna ParkEp. 736.56
1431Bianco HillsEp. 3 // Full Level1:00.46