xNirox (Rank 165: 92 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
12914Bianco HillsEp. 719.04
1228Noki Bay / Mare BayEp. 11:23.81
1237Ricco HarborEp. 717.93
1005Noki Bay / Mare BayEp. 358.79
1195Pinna ParkEp. 2 // Secret Only31.64
974Bianco HillsEp. 52:59.16
1174Bianco HillsEp. 6 // Full Level1:46.37
1284Ricco HarborEp. 225.52
1314Ricco HarborEp. 11:06.09
1364Bianco HillsEp. 21:50.82
1364Bianco HillsEp. 6 // Secret Only56.60
1333Noki Bay / Mare BayEp. 253.06
1343Pinna ParkEp. 6 // Secret Only51.44
1463Bianco HillsEp. 41:07.09
762Noki Bay / Mare BayEp. 521.95
1002Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Full Level1:43.73
1022Noki Bay / Mare BayEp. 42:30.01
1042Bianco HillsEp. 11:00.45
1252Sirena BeachEp. 355.07
1262Gelato Beach / Mamma BeachEp. 723.41
1392Ricco HarborEp. 4 // Secret Only47.62
1512Bianco HillsEp. 3 // Secret Only18.50
811Sirena BeachEp. 6 // US/PAL1:38.22
1041Pinna ParkEp. 11:33.26
1091Pinna ParkEp. 736.56
1401Bianco HillsEp. 3 // Full Level1:00.46