Shigbe (Rank 150: 480 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
27113Noki Bay / Mare BayEp. 154.25
3874Noki Bay / Mare BayEp. 41:34.86
9474Bianco HillsEp. 3 // Secret Only14.16
10558Bianco HillsEp. 447.40
8856Pianta Village / Monte VillageEp. 332.92
9739Pianta Village / Monte VillageEp. 148.79
10739Pinna ParkEp. 6 // Secret Only29.95
11627Sirena BeachEp. 4 // Secret Only25.24