Nimzo (Rank 84: 2125 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
23119Ricco HarborEp. 4 // Secret Only30.15
34116Bianco HillsEp. 443.0343.33 – https://www.youtube.com/watch?v=H1RaYOGLSxI pb is 43.03 but no vid
46104Bianco HillsEp. 3 // Secret Only13.93
30101Ricco HarborEp. 216.91
54101Ricco HarborEp. 314.98
3894Pianta Village / Monte VillageEp. 62:16.02
5190Bianco HillsEp. 21:21.18
3689Pinna ParkEp. 334.12
3889Ricco HarborEp. 4 // Full Level44.71
4584Sirena BeachEp. 323.95
5484Pinna ParkEp. 6 // Secret Only27.98
6182Bianco HillsEp. 3 // Full Level37.85
5781Noki Bay / Mare BayEp. 228.99
5676Noki Bay / Mare BayEp. 155.81
5976Sirena BeachEp. 2 // Secret Only35.42
6276Bianco HillsEp. 716.07
6874Bianco HillsEp. 6 // Secret Only40.48
5772Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Secret Only30.81
5964Bianco HillsEp. 6 // Full Level1:12.66
1861Pinna ParkEp. 542.93
3760Sirena BeachEp. 4 // Full Level52.38
7759Sirena BeachEp. 4 // Secret Only24.11
8256Ricco HarborEp. 153.86
7751Ricco HarborEp. 558.23
8048Pianta Village / Monte VillageEp. 148.10
5847Sirena BeachEp. 2 // Full Level53.75
5337Pianta Village / Monte VillageEp. 5 // Full Level58.56
3834Sirena BeachEp. 6 // JP2:21.66