Nimzo (Rank 82: 2085 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
23116Ricco HarborEp. 4 // Secret Only30.15
33114Bianco HillsEp. 443.0343.33 – https://www.youtube.com/watch?v=H1RaYOGLSxI pb is 43.03 but no vid
45100Bianco HillsEp. 3 // Secret Only13.93
3098Ricco HarborEp. 216.91
5397Ricco HarborEp. 314.98
3891Pianta Village / Monte VillageEp. 62:16.02
3589Pinna ParkEp. 334.12
5089Bianco HillsEp. 21:21.18
3788Ricco HarborEp. 4 // Full Level44.71
4582Sirena BeachEp. 323.95
5482Pinna ParkEp. 6 // Secret Only27.98
6080Bianco HillsEp. 3 // Full Level37.85
5779Noki Bay / Mare BayEp. 228.99
5377Noki Bay / Mare BayEp. 155.81
5974Sirena BeachEp. 2 // Secret Only35.42
6274Bianco HillsEp. 716.07
6674Bianco HillsEp. 6 // Secret Only40.48
5572Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Secret Only30.81
5863Bianco HillsEp. 6 // Full Level1:12.66
1861Pinna ParkEp. 542.93
3658Sirena BeachEp. 4 // Full Level52.38
7658Sirena BeachEp. 4 // Secret Only24.11
7956Ricco HarborEp. 153.86
7650Ricco HarborEp. 558.23
7947Pianta Village / Monte VillageEp. 148.10
5846Sirena BeachEp. 2 // Full Level53.75
5237Pianta Village / Monte VillageEp. 5 // Full Level58.56
3833Sirena BeachEp. 6 // JP2:21.66