Kars (Rank 169: 305 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
11631Noki Bay / Mare BayEp. 233.30
13926Bianco HillsEp. 451.48
14921Bianco HillsEp. 3 // Secret Only14.67
9019Sirena BeachEp. 726.29
14917Ricco HarborEp. 318.91
12516Gelato Beach / Mamma BeachEp. 839.90
12515Noki Bay / Mare BayEp. 11:11.89
12514Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Secret Only39.43
13113Ricco HarborEp. 222.92
13212Pianta Village / Monte VillageEp. 62:00.74
14511Ricco HarborEp. 4 // Secret Only35.42
1169Noki Bay / Mare BayEp. 722.38
1269Pinna ParkEp. 2 // Secret Only30.88
1379Sirena BeachEp. 4 // Secret Only27.97
1469Bianco HillsEp. 3 // Full Level43.56
1058Bianco HillsEp. 156.45
1428Pinna ParkEp. 6 // Secret Only37.23
1027Pianta Village / Monte VillageEp. 216.08
1307Pianta Village / Monte VillageEp. 157.92
1317Sirena BeachEp. 334.53
1427Ricco HarborEp. 11:03.93
776Pinna ParkEp. 558.68
1296Pinna ParkEp. 31:01.84
1255Pinna ParkEp. 2 // Full Level45.82
1365Gelato Beach / Mamma BeachEp. 722.94
1424Ricco HarborEp. 718.01
1534Bianco HillsEp. 721.22
463Pinna ParkEp. 6 // Full Level1:20.69