Jesteq (Rank 25: 5453 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
24134Bianco HillsEp. 3 // Secret Only13.82
4133Bianco HillsEp. 715.97
20122Ricco HarborEp. 4 // Secret Only30.12
26118Bianco HillsEp. 3 // Full Level37.25
43112Ricco HarborEp. 314.83
18110Ricco HarborEp. 555.27
25110Ricco HarborEp. 216.78
31108Pinna ParkEp. 6 // Secret Only27.61
44107Bianco HillsEp. 443.39
24104Pianta Village / Monte VillageEp. 143.83
26101Ricco HarborEp. 4 // Full Level44.42
29101Ricco HarborEp. 715.13
3999Ricco HarborEp. 151.16
598Bianco HillsEp. 52:11.26[retimed]
3197Sirena BeachEp. 323.26
4095Sirena BeachEp. 4 // Secret Only21.94
4894Bianco HillsEp. 6 // Secret Only39.82
4193Sirena BeachEp. 2 // Secret Only34.92
3392Pinna ParkEp. 2 // Secret Only28.71
2490Ricco HarborEp. 6 // RTA Route1:33.81
1987Noki Bay / Mare BayEp. 342.97
4087Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Secret Only30.68
4187Gelato Beach / Mamma BeachEp. 718.44
2284Noki Bay / Mare BayEp. 41:32.82
5484Noki Bay / Mare BayEp. 228.95
4082Pinna ParkEp. 2 // Full Level42.25
4382Pinna ParkEp. 334.88
5082Noki Bay / Mare BayEp. 155.54
1681Sirena BeachEp. 4 // Full Level49.17
1180Pianta Village / Monte VillageEp. 5 // Secret Only26.75
2880Bianco HillsEp. 151.22
6478Bianco HillsEp. 21:22.39
5775Gelato Beach / Mamma BeachEp. 828.82
4473Noki Bay / Mare BayEp. 715.74
3770Pianta Village / Monte VillageEp. 445.69
3067Gelato Beach / Mamma BeachEp. 1 // Secret Only19.25
5167Pinna ParkEp. 454.68
3666Sirena BeachEp. 722.59
5766Bianco HillsEp. 6 // Full Level1:12.61
3365Delfino PlazaCorona Mountain // Full Level1:18.70
4165Pinna ParkEp. 150.29
4865Pinna ParkEp. 712.67
663Delfino PlazaAirstrip42.68
4063Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Full Level53.66
4362Sirena BeachEp. 2 // Full Level52.86
1360Ricco HarborEp. 4 Reds // Hover1:01.38
🥈55Delfino PlazaBeach Pipe15.59
855Delfino PlazaJail Secret22.73
7755Pianta Village / Monte VillageEp. 62:13.12
4753Pianta Village / Monte VillageEp. 213.68
3951Pianta Village / Monte VillageEp. 5 // Full Level54.77
2950Pinna ParkEp. 544.30
6950Pianta Village / Monte VillageEp. 718.83
3049Bianco HillsEp. 3 Reds // Hover38.32
1647Delfino PlazaCorona Mountain // Bowser Only30.99
3845Sirena BeachEp. 6 // US/PAL2:26.88
2343Delfino PlazaUnderbell // No Hyper-Hover06.63
3141Gelato Beach / Mamma BeachEp. 1 // Full Level40.82
3239Pinna ParkEp. 2 Reds41.62
2938Pinna ParkEp. 6 (EYG) // US/PAL1:25.87
1736Delfino PlazaGold Bird32.42
2036Delfino PlazaShine Gate24.92
2136Delfino PlazaLilypad32.35
2636Bianco HillsEp. 6 Reds // Hover49.33
2836Sirena BeachEp. 4 Reds42.52rta strat
1435Delfino PlazaGrass Pipe51.08
2735Delfino PlazaBox Game 121.90
3234Delfino PlazaPachinko27.67
1731Delfino PlazaRight Bell20.37
3131Gelato Beach / Mamma BeachHidden 131.38
1930Gelato Beach / Mamma BeachEp. 508.77
2730Sirena BeachEp. 2 Reds // No Setup1:08.22
2830Pinna ParkEp. 6 Reds1:25.22
2529Delfino PlazaChuckster12.86jp banana clip
1628Pinna Park100 Coins1:26.81
3428Sirena BeachEp. 52:12.28
4527Sirena BeachEp. 6 // JP2:20.60
4326Sirena BeachEp. 11:41.45
3425Sirena BeachEp. 84:20.03
1824Gelato Beach / Mamma BeachEp. 21:45.37
2024Pianta Village / Monte VillageEp. 5 Reds1:01.18
2524Noki Bay / Mare BayHidden 130.96
1523Bianco HillsEp. 6 Reds // Non- Hover1:01.88
2323Pianta Village / Monte VillageHidden 239.93
1320Delfino PlazaAirstrip Reds // RTA Route1:29.74
1817Pinna ParkEp. 81:18.26
🥉16Ricco HarborEp. 4 Reds // Non- Hover1:06.59