HoneyNuTz (Rank 169: 134 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
12620Bianco HillsEp. 718.38
4318Delfino PlazaBox Game 121.10
14316Bianco HillsEp. 3 // Secret Only14.73
4412Delfino PlazaBox Game 218.03
9611Bianco HillsEp. 155.81
13411Bianco HillsEp. 3 // Full Level42.75
5510Delfino PlazaBeach Shine26.18
11710Pinna ParkEp. 2 // Secret Only30.65
539Delfino PlazaJail Secret24.44
288Delfino PlazaBox Game 316.65
1148Pinna ParkEp. 2 // Full Level45.29
1541Ricco HarborEp. 324.58