HoneyNuTz (Rank 174: 139 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
12922Bianco HillsEp. 718.38
4518Delfino PlazaBox Game 121.10
14717Bianco HillsEp. 3 // Secret Only14.73
9713Bianco HillsEp. 155.81
4712Delfino PlazaBox Game 218.03
14011Bianco HillsEp. 3 // Full Level42.75
5610Delfino PlazaBeach Shine26.18
12010Pinna ParkEp. 2 // Secret Only30.65
549Delfino PlazaJail Secret24.44
318Delfino PlazaBox Game 316.65
1178Pinna ParkEp. 2 // Full Level45.29
1591Ricco HarborEp. 324.58