HoneyNuTz (Rank 166: 128 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
12520Bianco HillsEp. 718.38
4517Delfino PlazaBox Game 121.10
14315Bianco HillsEp. 3 // Secret Only14.73
4611Delfino PlazaBox Game 218.03
13311Bianco HillsEp. 3 // Full Level42.75
9810Bianco HillsEp. 155.81
11810Pinna ParkEp. 2 // Secret Only30.65
559Delfino PlazaJail Secret24.44
569Delfino PlazaBeach Shine26.18
1148Pinna ParkEp. 2 // Full Level45.29
307Delfino PlazaBox Game 316.65
1541Ricco HarborEp. 324.58