Elementari (Rank 187: 20 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
12113Ricco HarborEp. 717.47
1372Noki Bay / Mare BayEp. 257.58
681Delfino PlazaAirstrip1:03.89
801Noki Bay / Mare BayEp. 523.45
811Delfino PlazaBeach Pipe19.39
1051Noki Bay / Mare BayEp. 32:33.27
1321Noki Bay / Mare BayEp. 11:38.32