Elementari (Rank 178: 18 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
12111Ricco HarborEp. 717.47
1342Noki Bay / Mare BayEp. 257.58
681Delfino PlazaAirstrip1:03.89
771Noki Bay / Mare BayEp. 523.45
781Delfino PlazaBeach Pipe19.39
1041Noki Bay / Mare BayEp. 32:33.27
1291Noki Bay / Mare BayEp. 11:38.32