Elementari (Rank 182: 18 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
12411Ricco HarborEp. 717.47
1362Noki Bay / Mare BayEp. 257.58
691Delfino PlazaAirstrip1:03.89
791Noki Bay / Mare BayEp. 523.45
801Delfino PlazaBeach Pipe19.39
1061Noki Bay / Mare BayEp. 32:33.27
1311Noki Bay / Mare BayEp. 11:38.32