Elementari (Rank 196: 20 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
13113Ricco HarborEp. 717.47
1442Noki Bay / Mare BayEp. 257.58
751Delfino PlazaAirstrip1:03.89
831Noki Bay / Mare BayEp. 523.45
841Delfino PlazaBeach Pipe19.39
1101Noki Bay / Mare BayEp. 32:33.27
1391Noki Bay / Mare BayEp. 11:38.32