Dutchj (Rank 81: 2820 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
38101Noki Bay / Mare BayEp. 154.70
4597Pianta Village / Monte VillageEp. 329.95
2896Pinna ParkEp. 453.30
3196Pianta Village / Monte VillageEp. 718.31
7192Bianco HillsEp. 444.40
5391Pianta Village / Monte VillageEp. 62:15.53
6091Bianco HillsEp. 21:21.70
4789Pianta Village / Monte VillageEp. 145.60
6588Bianco HillsEp. 3 // Full Level37.94
4787Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Secret Only30.75
6886Ricco HarborEp. 4 // Secret Only30.78
8485Bianco HillsEp. 3 // Secret Only14.06
5381Pinna ParkEp. 335.53
6581Noki Bay / Mare BayEp. 229.26
3577Bianco HillsEp. 151.42
4276Pinna ParkEp. 712.61
5875Ricco HarborEp. 557.4257.18 without video
6474Sirena BeachEp. 2 // Secret Only35.53
6674Gelato Beach / Mamma BeachEp. 829.23
8270Bianco HillsEp. 716.10
6768Ricco HarborEp. 4 // Full Level45.54
6966Gelato Beach / Mamma BeachEp. 719.67
10066Ricco HarborEp. 316.00
4964Noki Bay / Mare BayEp. 41:35.90
8764Bianco HillsEp. 6 // Secret Only41.13
5359Pianta Village / Monte VillageEp. 446.06
9058Pinna ParkEp. 6 // Secret Only28.85
8456Ricco HarborEp. 217.88
6754Ricco HarborEp. 6 // RTA Route1:33.18
9349Ricco HarborEp. 716.80
6547Bianco HillsEp. 52:22.19
8844Bianco HillsEp. 6 // Full Level1:14.57
10443Sirena BeachEp. 4 // Secret Only24.61
9240Pinna ParkEp. 2 // Secret Only29.14
7237Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Full Level55.91
7436Noki Bay / Mare BayEp. 348.70
4435Pinna ParkEp. 6 (EYG) // JP1:28.45
7033Delfino PlazaCorona Mountain // Full Level1:24.03
11533Ricco HarborEp. 155.36
9132Noki Bay / Mare BayEp. 719.71
5326Sirena BeachEp. 6 // JP2:20.23
11126Sirena BeachEp. 327.76
9122Pinna ParkEp. 157.90
9117Sirena BeachEp. 2 // Full Level57.70
8616Sirena BeachEp. 4 // Full Level59.13
11316Pinna ParkEp. 2 // Full Level44.32
9612Sirena BeachEp. 726.95
5611Sirena BeachEp. 52:20.78