Dobby (Rank 101: 1477 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
12128Bianco HillsEp. 6 // Secret Only38.33
12122Sirena BeachEp. 4 // Secret Only21.04
29121Bianco HillsEp. 3 // Secret Only13.86
37111Bianco HillsEp. 443.13
14110Pinna ParkEp. 332.82
19110Noki Bay / Mare BayEp. 153.97
27110Ricco HarborEp. 4 // Secret Only30.22
31100Sirena BeachEp. 2 // Secret Only34.65
3799Noki Bay / Mare BayEp. 228.46
3592Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Secret Only30.19
4889Pinna ParkEp. 6 // Secret Only27.82
3087Pinna ParkEp. 453.49
775Sirena BeachEp. 6 // US/PAL2:32.77
6871Bianco HillsEp. 21:22.67
1552Pinna ParkEp. 6 (EYG) // US/PAL1:20.58