Dobby (Rank 101: 1498 points)

RankPointsWorldEpisodeTimeVODComment
13129Bianco HillsEp. 6 // Secret Only38.33
30125Bianco HillsEp. 3 // Secret Only13.86
12124Sirena BeachEp. 4 // Secret Only21.04
37113Bianco HillsEp. 443.13
19112Noki Bay / Mare BayEp. 153.97
28112Ricco HarborEp. 4 // Secret Only30.22
14111Pinna ParkEp. 332.82
31102Sirena BeachEp. 2 // Secret Only34.65
38100Noki Bay / Mare BayEp. 228.46
3693Noki Bay / Mare BayEp. 6 // Secret Only30.19
4891Pinna ParkEp. 6 // Secret Only27.82
3088Pinna ParkEp. 453.49
776Sirena BeachEp. 6 // US/PAL2:32.77
6972Bianco HillsEp. 21:22.67
1750Pinna ParkEp. 6 (EYG) // US/PAL1:20.58